VAR MED OCH GÖR SKILLNAD!

Som medlem i På Limhamn gör du en viktig insats för att Limhamn ska fortsätta utvecklas som en attraktiv och levande stadsdel i Malmö. Din årliga serviceavgift bidrar till att finansiera våra offentliga arrangemang. Du får ta del av våra seminarier, frukostmöten, nätverksträffar och mycket mer.

Du får lokal bevakning via medlemstidningen ”Nytt På Limhamn” och syns på vår hemsida polimhamn.se, i appen Kul på Limhamn och våra sociala medier.