Styrelsen

Adam Kanne

EON/Uniper – ordförande i PÅ LIMHAMN ek. förening

Anna Heide

Trianon – vice ordförande i PÅ LIMHAMN ek. förening

Agneta Eriksson

Limhamns Folkets hus – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Annika Carlzon

Snö & Sjö – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Carl-Johan Asplund

Industriell ekonomi/LU – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Gunnar Ericson

Senior advisor – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Ismail Gultekin

MKB – tf ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Jens Lyckman

Clarion Hotel – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Mia Gustafsson

HSB – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Nina Christensson

SMAK/Bastard – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Stina Greberg

SKANSKA – ledamot i PÅ LIMHAMN ek. förening

Adjungerande ledamöter
Malmö stad

Andreas Schönström

Håkan Fäldt

Maria Bengtsson

Samarbetspartner

sydsvenskans logotyp